STÁLÁ SLUŽBA PRO VYDÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

09.10.2018
STÁLÁ SLUŽBA PRO VYDÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Ve dnech voleb do Senátu Parlamentu ČR 12. a 13. 10. 2018 bude zajištěna služba na Městském úřadu v Jeseníku (budova IPOS), odboru správním, úseku OP/CD, za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (s platností na 1 měsíc) v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Jeseník:
pátek   14:00 - 22:00 hodin
sobota 08:00 - 14:00 hodin