III. ETAPA REGENERACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA

25. 10. 2018
III. ETAPA REGENERACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA

Úpravy chodníků, místních komunikací, nová parkovací místa, veřejné osvětlení a klidová zákoutí. Tak ve zkratce vypadá 3. etapa regenerace sídliště 9. května, která zahrnuje dokončení ulic U Kasáren, Tylova, Mahenova a částečně Horskou ulici (viz přiložený dokument). Město, pokud získá dotaci, se do této investiční akce pustí v příštím roce.

„Stávající i nově vybudované chodníky dostanou zámkovou dlažbu, budou bezbariérově upraveny s vodícími liniemi. Během stavebních prací se vymění konstrukční vrstvy vozovky v ulicích U Kasáren a Tylova,“ vyjmenovala Veronika Dostálová z oddělení investic. Jak dále poznamenala, v regenerované části je navrženo 46 kolmých parkovacích stání. Klidová zákoutí budou vybavena lavičkami a stoly. Při regeneraci sídliště dojde také k úpravě zeleně. „Přestárlé, dožité a druhově nevhodné dřeviny budou vykáceny a nahrazeny novými jehličnatými a listnatými stromy a také keři,“ doplnila Veronika Dostálová.

Předpokládané celkové výdaje 3. etapy představuje zhruba 15 milionů korun, z toho by dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení mohla pokrýt až 6 milionů korun. Zbytek uhradí město ze svého rozpočtu, dofinancování této částky zastupitelé města již odsouhlasili.

Projekt regenerace sídliště 9. května zahrnuje celkem 5 etap, odhadovaná cena se pohybuje kolem 54 milionů korun, finančně nejnáročnější je právě 3. etapa. Ukončení celého projektu, které završí lokalita v ulici Horská, se předpokládá v roce 2021.

Soubory ke stažení