ZASTUPITELÉ ZVOLILI NOVÉ VEDENÍ MĚSTA

01. 11. 2018
ZASTUPITELÉ ZVOLILI NOVÉ VEDENÍ MĚSTA

Novou starostkou Jeseníku byla na dnešním ustavujícím zastupitelstvu města zvolena dosavadní místostarostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem), 1. místostarostou se stal Tomáš Vlazlo (Jeseník srdcem) a 2. místostarostou Václav Urban (PRO Jeseník). Oba místostarostové budou pracovat jako uvolnění.

Rozdělení kompetencí:

Starostka města Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová: odbor finanční, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení školství, oddělení sociálně právní ochrany dětí, útvar tajemníka.

1. místostarosta Tomáš Vlazlo: odbor životního prostředí, oddělení majetku, oddělení vnitřní správy, oddělení informatiky, oddělení cestovního ruchu.

2. místostarosta Ing. Václav Urban: odbor správní, odbor stavebního úřadu a územního plánování, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor obecní živnostenský úřad, oddělení investic, oddělení dopravně správních agend.

Rada města bude sedmičlenná, výše jmenované doplní Roman Kaderka, Mgr. Jitka Kaňovská, Mgr. Lukáš Morávek (všichni Jeseník srdcem) a Ing. Tibor Macík (PRO Jeseník). Seznam všech zastupitelů města, kteří se sejdou k dalšímu jednání 13. prosince, najdete zde.

„Chceme se zaměřit na obnovu sídliště Pod Chlumem a sídliště Lipovská. Do Smetanových sadů chceme navrátit život obnovením Letního divadla. Je zapotřebí pokračovat v centralizaci městského úřadu, tzn. přestěhovat úředníky z budovy v Tovární ulici, která není v dobrém stavu. Letitý problém, který je nutné vyřešit a ke kterému musí město zaujmout jasný postoj, je otázka centrálního zásobování teplem,“ řekla starostka města Zdeňka Blišťanová. Jak dále uvedla, pro obyvatele Jeseníku pracuje 25 zastupitelů, jejichž volební program je hodně podobný. „Věřím proto, že při společné práci najdeme shodu,“ podotkla Zdeňka Blišťanová.

Zastupitelé zřídili finanční a kontrolní výbor, předsedou finančního výboru byl zvolen Rudolf Lindovský, kontrolní výbor povede Jiří Jelínek.

Na programu bylo také projednání odvolání člena představenstva Technických služeb Jeseník, a.s., Ing. Romana Kalouse. Pro jeho odvolání zvedlo ruku 19 zastupitelů z 25 přítomných, 6 se zdrželo. Zastupitelé tak doporučili radě města jeho odvolání.