SENIOR TAXI V ROCE 2019

28. 11. 2018
SENIOR TAXI V ROCE 2019

Občané města Jeseníku mohou i nadále využívat služby SENIOR TAXI. Podmínkou využití této služby není i nadále průkaz ZTP ani ZTP/P, pouze trvalé bydliště ve městě Jeseník a věk 73 let a více.

Tiskopisy k vyřízení služby SENIOR TAXI města Jeseníku (žádost, plná moc) najdete na stránkách města Jeseník www.jesenik.org., a jsou k dispozici také v budově IPOS, K. Čapka 1147/10, 4. patro, nově blok A (vpravo od výtahu), dveře č. 406  nebo v budově radnice, Masarykovo nám. 167/1, v přízemí, v kanceláři CzechPointu.

A jak v novém roce 2019? Noví žadatelé si podají žádost způsobem, jak je výše uvedeno. Stávající držitelé mohou od 17. prosince 2018 telefonicky požádat na čísle 584 498 406 o vydání průkazu na rok 2019 nebo se dostavit osobně na výše uvedená pracoviště.   

Bližší informace získáte na tel. 584 498 406, email: alena.kalinova@mujes.cz.

Službu SENIOR TAXI zavedla radnice v únoru 2017, od té doby bylo vydáno 368 průkazů. V průměru je nyní evidováno kolem 90 jízd měsíčně.