JESENÍK OPOUŠTÍ SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST

18.12.2018
JESENÍK OPOUŠTÍ SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST

Město Jeseník vystoupí ze Sdružení lázeňských míst ČR. Zastupitelé schválili tento krok na svém prosincovém zasedání.

„Můj názor se vytvořil z několika bodů. Toto sdružení vyprodukovalo mobilní aplikaci za 590 tisíc korun, která nenabízí vůbec nic. Za mě jsou to vyhozené peníze, jsou to špatně vynaložené peníze. Zeptal jsem se i vedoucího oddělení cestovního ruchu, jehož názor na marketingové aktivity sdružení byl jednoznačný. Pečlivě jsem si také prošel web a facebook Jedeme do lázní a mohu říct, že něco tak neaktuálního, neprofesionálního a bezobsažného se jen tak nevidí. Pro město sice 26 tisíc korun není nic, co by neuneslo, ale dost tím trpí teze, že je to prestižní spolek,“ řekl místostarosta Tomáš Vlazlo (Jeseník srdcem), který byl předkladatelem návrhu vystoupit ze sdružení. V podobném duchu se neslo vystoupení bývalého místostarosty Petra Procházky (ODS), jenž měl v minulém volebním období v gesci cestovní ruch a dodal, že členství města je pouze formální a tato instituce není pro město přínosná. Právě z těchto důvodů se zastupitelé již v roce 2011 zabývali vystoupením z tohoto sdružení, tehdy však zastupitelé byli proti. Během diskuse zazněly také názory zůstat ve sdružení, a pokud se jeho činnost nezlepší, tak až poté vystoupit. „Na radě města jsem hlasoval pro vystoupení, nicméně jsem změnil názor. Připadá mi nešťastné vystupovat ze sdružení, kde jsou víceméně všechny lázně v republice. Pojďme tam vyslat svého člověka, ať tam řekne o našich problémech,“ podotkl místostarosta Václav Urban (PRO Jeseník). Také jeho stranický kolega a zároveň radní Tibor Macík se přimlouval za setrvání v tomto sdružení. „Rada města vždy na začátku volebního období přehodnocuje činnost sdružení, ve kterých je. Velká pochvala patří radním, kteří se tím, jak vyplynulo z diskuse, podrobně zabývali. Připadá mi to postavené na hlavu, abychom dávali 26 tisíc korun a prosili, aby něco dělali. Souhlasím s tím, že můžeme vstoupit do sdružení v některém z dalších roků, pokud bude organizace dobře pracovat,“ zakončila diskusi, po které následovalo hlasování, starostka města Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

Zastupitelé schválili vystoupení ze Sdružení lázeňských míst ČR poměrem hlasů 13 pro, 7 proti, 5 se zdrželo. Členský příspěvek města Jeseník v roce 2018 činil 26 985 korun.