MĚSTO JEDNÁ S DODAVATELEM TEPLA

04.01.2019
MĚSTO JEDNÁ S DODAVATELEM TEPLA

Centrální zásobování teplem, zkráceně CZT. Letitý problém, který se nyní snaží vyřešit nové vedení města. Opírá se přitom o nedávnou analýzu vysoké školy v Ostravě, jež naznačuje východiska z dané situace včetně rozboru smlouvy mezi městem a dodavatelem tepla, firmou Sateza a.s.

 „Vstoupili jsme opakovaně do jednání se Satezou, které jsme zároveň zaslali zmiňovanou analýzu, aby se seznámila s jejími výsledky a návrhy řešení. Těch bylo několik, bohužel ani jedno nebylo pro město finančně výhodné, takže se nedala jednoznačně vybrat varianta, která by se dala hned použít,“ vysvětlila starostka města Zdeňka Blišťanová. Předmětem jednání byla také samotná smlouva mezi městem a Satezou. „Musím říci, že smlouva nebyla zcela dobře plněna, a to jak ze strany města, tak ze strany Satezy. Jednalo se například o investice do modernizace systému,“ upřesnila starostka. Jak dále poznamenala, jednou z cest, která by vedla ke stabilizaci CZT, je například přijetí dodatku a revize smluvního vztahu. Ten zahrnuje dvě smlouvy, jednu na domovní a druhou na blokové kotelny. „Obě smlouvy jsou provázané, ale bylo nám doporučeno, a taky to tak vnímáme od lidí, že by bylo dobré zrušit smlouvu na domovní kotelny. Zřejmě přikročíme k tomuto kroku,“ řekla Zdeňka Blišťanová. Vedení města se však zároveň snaží hledat další možnosti, jak optimalizovat systém CZT a udržet ho. „Proběhla revize objektů, které by se daly připojit k systému a jako nejjednodušší se jeví kotelna v základní škole na pracovišti Boženy Němcové,“ upřesnila starostka města.

Další jednání s firmou Sateza proběhne koncem ledna, kde by měla reagovat na zaslanou analýzu a společně s městem již hledat konkrétní řešení.