REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD CHLUMEM A SMETANOVÝCH SADŮ

28. 01. 2019
REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD CHLUMEM A SMETANOVÝCH SADŮ

Více než 230 milionů korun bez DPH, takový je hrubý odhad revitalizace sídliště Pod Chlumem a Smetanových sadů. Vyplývá to z územních studií těchto veřejných prostranství, jejichž konečná podoba má být známa v nejbližších týdnech.

Z výše zmiňované částky by proměna sídliště Pod Chlumem přišla orientačně na 130 milionů korun. Právě kvůli finanční náročnosti probíhá mezi zpracovatelem studie a městem jednání ohledně optimalizace nákladů a etapizace prací tak, aby bylo možné využít dotačních programů  určených pro revitalizace jako například u sídliště 9. května, které má za sebou dvě etapy. Žádost na třetí etapu byla bohužel zamítnuta kvůli nedostatku finančních prostředků v dané výzvě. „Obdobná výzva by měla být vyhlášena již na jaře, takže se tam opět přihlásíme. Mezitím běží dokončení studií sídliště Pod Chlumem a Smetanových sadů. U studie Pod Chlumem jsme vešli v samém závěru do jednání se zpracovatelem studie, abychom přehodnotili postup etap, kdy po námitkách obyvatel sídliště bychom nejdříve měli začít s tou, která je pro ně více významná, a to jsou nová parkovací místa. Všichni víme, že sídliště Pod Chlumem si zaslouží tu investici, tak jako třeba ulice Lipovská. Záleží na tom, kolik bude mít město finančních prostředků. Ideální by bylo, kdyby se tyto akce rozběhly současně, ale to zřejmě nepůjde. Prioritou tak asi bude dokončit nejdříve sídliště 9. května,“ uvedla starostka města Zdeňka Blišťanová.

Co se týká samotného sídliště Pod Chlumem, projekčně nejdál je rozšíření spodní části úzké obousměrné komunikace v Seifertově ulici včetně vybudování přilehlého chodníku. „Cílem je zvýšit bezpečnost chodců a dopravní obslužnost území nejen v tomto inkriminovaném úseku, ale také dokončit zbývající část chodníku podél frekventované cesty v Bezručově ulice“ vysvětlil Jiří Uher, vedoucí oddělení investic.

Oba návrhy studií si můžete prohlédnout a připomínkovat zde: 

Po dokončení studií sídliště Pod Chlumem a Smetanových sadů budou obě zveřejněny na webu města. Územní studie jsou pořízeny s přispěním Integrovaného regionálního operačního programu.