MUZIKANTSKÁ STEZKA SE DOČKÁ DOKONČENÍ, EDITIN PRAMEN OBNOVY

04. 03. 2019
MUZIKANTSKÁ STEZKA SE DOČKÁ DOKONČENÍ, EDITIN PRAMEN OBNOVY

Turisté i běžní občané se dočkají komfortnějšího přístupu do lázní. Jedná se o dokončení úprav horního úseku Muzikantské stezky, spodní část byla již realizována v minulosti. 

„Součástí investice je úprava zbývající části stávající Muzikantské stezky v délce cca 330 metrů. Jde o terénní úpravy v dotčeném území, vyrovnání stezky a terénní úpravy krajnic dotčených realizací. Součástí prací je také umístění odpočívadla z dřevěných lavic a  informační tabule na realizovaném úseku,“ uvedl vedoucí oddělení investic Jiří Uher. Dokončení se předpokládá do tří měsíců od předání staveniště.

Lidé, kteří se vydají pěšky z města do lázní, jistě ocení i plánovanou obnovu Editina pramene, který se nachází poblíž Muzikantské stezky na konci třešňové aleje. „Práce by mohly začít již na jaře, bude však záležet na klimatických podmínkách. Obnova pramene má být dokončena zhruba v polovině června,“ řekl Jan Mrosek, vedoucí oddělení cestovního ruchu. Obě aktivity jsou součástí projektu pod názvem Za dědictvím V. Priessnitze, který prohlubuje spolupráci s Vysokou školou v Nyse. „Mezi projektovými aktivitami budou také společné workshopy studentů architektury s místními studenty středních škol. Polští studenti také navrhnou řešení dalšího rozvoje prostoru v okolí Editina pramene,“ doplnil Jan Mrosek.

Na zmiňovaný projekt v hodnotě 1,1 milionu korun získal Jeseník dotaci 30 tisíc euro z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Zbytek peněz uhradí město ze svého rozpočtu.

Foto: Tomáš Neuwirth