VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - SLUŽBA PRO OBČANY JINÉHO STÁTU NA MěÚ JESENÍK I V NEDĚLI 14.4. OD 8:00 DO 16:00 HODIN.

09.04.2019
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - SLUŽBA PRO OBČANY JINÉHO STÁTU NA MěÚ JESENÍK I V NEDĚLI 14.4. OD 8:00 DO 16:00 HODIN.

Voliči jiného členského státu než ČR, kteří chtějí ve volbách hlasovat, musí požádat o zápis nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, termín podání žádosti je do 14. 04. 2019 do 16.00 hodin. Žádost se podává v kanceláři evidence obyvatel Městského úřadu v Jeseníku, pracoviště IPOS, K. Čapka 1147/10, odbor správní, 3. patro.

Musí být splněna podmínka, že občané jiných členských států EU mají trvalý nebo přechodný pobyt v Jeseníku. Při podání žádosti se občan prokáže platným průkazem totožnosti. Podpis se úředně neověřuje. Pokud tak volič neučiní, nebude mu hlasování ve volební místnosti umožněno.

Úřední hodiny pracoviště evidence obyvatel:
Pondělí 8:00 – 12:00 hod. a 12:30 – 17:00 hod.
Úterý 8:00 – 12:00 hod.
Středa 8:00 – 12:00 hod. a 12:30 – 17:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.
Neděle 14. dubna 2019 od 8.00 do 16.00 hod.

Tel. 584 498 498, 584 498 481