JEDNÁNÍ O IPOSU POKRAČUJÍ

18.04.2019
JEDNÁNÍ O IPOSU POKRAČUJÍ

Deklarace setrvat v objektu IPOS i po 21. červenci letošního roku. To je výsledek pátečního jednání mezi městem Jeseník, jemuž zmíněná budova patří, a složkami Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – ČSSZ, ÚP, SÚIP, kterým k uvedenému datu vyprší nájemní smlouva.

Ministerstvo od představitelů města Jeseník obdrželo koncepci znění nových nájemních smluv, které budou předloženy ke kontrole právnímu úseku MPSV a ke schválení MF ČR v rámci souladu se zákonem o majetku státu. Po této kontrole dojde k podpisu nových dlouhodobých nájemních vztahů. Zároveň vznikne společná pracovní skupina, která má dořešit technické parametry připravované rekonstrukce objektu IPOS, na jejímž základě bude vypracována finální verze projektové dokumentace. Během jednání zazněla také diskuse ohledně pozemku, kde by mohl vyrůst nový úřad práce v Jeseníku. „ Máme zájem, aby dotčená parcela byla určena pro bydlení. Výstavba bytů a podpora mladých rodin patří k našim prioritám,“ zdůraznila starostka města Jeseník Zdeňka Blišťanová.