CENTRUM SPOLEČNÝCH AKTIVIT JDE DO FINÁLE

09.05.2019
CENTRUM SPOLEČNÝCH AKTIVIT JDE DO FINÁLE

Centrum společných aktivit, ve kterém se čtenářská veřejnost dočká tolik očekávané nové knihovny pro děti i pro dospělé, nabývá reálné podoby. Stavební ruch, který pomalu končí, vystřídá od příštího týdne dodávka a montáž interiérového vybavení.

„Tyto práce budou hotovy do poloviny června, do té doby proběhne i kolaudace a poté přijde na řadu stěhování knižního fondu ze stávající knihovny do nové,“ uvedl vedoucí oddělení investic Jiří Uher. Původní termín, jenž počítal s dokončením stavby v závěru loňského roku, protáhly zejména dodatečné stavební práce. „Jednalo se například o změnu skladby podlah ve druhém nadzemním podlaží, dodatečnou pilotáž základů pro novou výtahovou šachtu, zpevnění statiky objektu železobetonovými věnci, sanaci vlhkosti v suterénu či izolaci půdního prostoru,“ vyjmenoval Jiří Uher s tím, že komunitní centrum, které vzniklo rekonstrukcí bývalého loutkového divadla a přilehlé bývalé bytové jednotky, bude sloužit nejen obyvatelům města a celého jesenického regionu, ale také partnerům přeshraniční spolupráce z Polska.

Po stavební části se řemeslníci pustí do vybavení budovy, ve které kromě již zmíněné knihovny pro děti a dospělé vznikne multimediální učebna, hudební sál či projektová místnost.

Celkové náklady realizace projektu Centra společných aktivit představují více než 40 milionů korun včetně DPH. Stavební práce přišly na bezmála 27,5 milionu korun, dovybavení včetně budoucích aktivit posilující oblasti intenzity spolupráce institucí v pohraničí se plánují za přibližně 13 milionů korun. „Tato rozsáhlá investiční akce se rozběhla díky dotacím, Integrovaný regionální operační program spolufinancuje investiční stavební část a Program Interreg V-A Česká republika – Polsko spolufinancuje aktivity projektu včetně vybavení stavby,“ vysvětlil Jiří Uher. Jak dále poznamenal, výše dotace z IROP činí 18 milionů korun a z Programu Interreg 11 milionů. Zbylou část uhradí město Jeseník ze svého rozpočtu.

                      

Další fotografie
IMG_5450 new.jpg
IMG_5441 new.jpg
IMG_5478 new.jpg
IMG_5499 ořez.jpg