ORKÁN 2019 PROVĚŘÍ ZÁCHRANÁŘE

07.06.2019
ORKÁN 2019 PROVĚŘÍ ZÁCHRANÁŘE

Ve dnech 11. a 12. června proběhne na Jesenicku plánované cvičení složek IZS, orgánů krizových řízení OLK a ORP Jeseník ve spolupráci s kolegy hasiči z Polska, dobrovolnými hasiči jednotek obcí, Hlavní báňskou záchrannou stanicí Ostrava a dalšími spolupracujícími organizacemi pod názvem ORKÁN 2019. Cvičení se uskuteční v lokalitách Mikulovice, Zlaté Hory - Ondřejovice, Zlaté Hory – Poštovní štola.

V rámci jednotlivých etap akce budou procvičovány dílčí úkoly složek IZS a orgánů krizového řízení, zejména v situacích:

- záchrana osob pátráním v terénu v příhraniční oblasti České a Polské republiky - pohřešované osoby, které se v době orkánu vyskytovaly v lesním porostu

-  odstraňování následků silného větru na budovách

-  záchrana osob z vodního toku s využitím speciální výškové techniky

-  nouzové zásobování vodou s využitím mobilní úpravny vody

-  zřízení a provoz evakuačního střediska v obci

-  záchrana osob ze závalů a stabilizace narušených staveb

-  záchrana osob z podzemních prostor – bývalé důlní dílo „Poštovní štola“

-