STAROSTKA PÍŠE HEJTMANOVI KVŮLI NEMOCNICI

11.06.2019
STAROSTKA PÍŠE HEJTMANOVI KVŮLI NEMOCNICI

Bude v Jeseníku zachována čtyřoborová nemocnice? Tento dotaz směřuje na hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, kterému starostka města Zdeňka Blišťanová zaslala koncem minulého týdne dopis a žádá o jeho vyjádření.

„V poslední době se na nás obrátilo několik občanů s obavou o zachování rozsahu zdravotnické péče poskytované v našem regionu. Podle jejich informací má být zvažována možnost snížení nebo úplného zrušení poskytování lůžkové péče v některých zdravotnických oborech,“ uvádí se v dopise, který je adresovaný hejtmanovi. Krajský úřad je podle zákona totiž tím, kdo rozhoduje o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb, a jemuž jsou poskytovatelé těchto služeb povinni hlásit veškeré i zamýšlené změny jakýchkoli údajů uvedených v rozhodnutí, tedy i rozsahu poskytované péče. „Z uvedeného důvodu Vás žádáme o vyjádření k uvedeným podnětům. V případě, že jsou odůvodněné, žádáme o sdělení rozsahu zvažovaných změn, předpokládaného časového harmonogramu a Vaší představy o způsobu nahrazení rušených zdravotních služeb,“ stojí dále v uvedeném psaní. Starostka města zároveň upozorňuje, že již současný rozsah poskytované péče v okrese Jeseník považuje za nedostatečný a poddimenzovaný. „Konkrétně se jedná o dostupnost neurologa, jehož místo zůstává dlouhodobě neobsazeno a v žádném případě není dodržena časová dostupnost ve smyslu nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotnických služeb. Dalšími obory, jejichž dostupnost je pro obyvatele našeho regionu výrazně omezená, jsou zcela určitě rehabilitace, kožní a  ORL. V každém případě bychom byli rádi, kdyby změny v rozsahu dostupné péče pro naše občany vedly k nárůstu blížícímu se standardu dostupnosti, jaká je běžná v rámci území zbytku jak Olomouckého kraje, tak i celé republiky,“ uzavírá starostka města Jeseník Zdeňka Blišťanová. Ta o vzniklé situaci informovala Radu Sdružení měst a obcí Jesenicka, která ve svém usnesení podpořila úsilí města Jeseník pro zachování čtyřoborové nemocnice v Jeseníku.