TECHNICKÉ SLUŽBY ZŘEJMĚ PŘEHODNOTÍ SYSTÉM SEČENÍ TRÁVY

11.06.2019
TECHNICKÉ SLUŽBY ZŘEJMĚ PŘEHODNOTÍ SYSTÉM SEČENÍ TRÁVY

Sekat trávu či nesekat a případně v jakých lokalitách? Touto otázkou se hodlají zabývat Technické služby Jeseník, které se mimo jiné starají o údržbu veřejné zeleně. 

Důvodem tohoto přehodnocení systému není nedostatek financí na sečení, ani provozní záležitosti na straně technických služeb, nýbrž reakce na měnící se klimatické podmínky a větší šetrnost k životnímu prostředí. Jak je všeobecně známo, travní porosty snižují prašnost okolí, zadržují vodu a přispívají tak k lepšímu klimatu ve městech. Zároveň vysoké traviny lákají hmyz, kterého v Česku kvapem ubývá.

Město Jeseník chce přitom využít zkušeností z jiných měst, například Ostravy. Tam na vybraných místech došlo k omezení počtu sečí trávy, a to především v místních parcích. Tyto plochy jsou označeny cedulkami, aby byl jasný přechod mezi částí luk a zbylou zelení. Také další města chtějí následovat Ostravu, uvědomila si, že anglický trávník nemůže být skutečně všude. Alarmujícím argumentem je úbytek hmyzu, který pak vytváří dominový efekt v potravinovém řetězci na hmyz vázaných živočichů. O úbytku včel a čmeláků nemluvě. Městské louky jsou přitom naprosto běžné například ve Švýcarsku, které je známé svou ekologickou politikou.

Velkou roli při výběru vhodných lokalit budou mít ochranáři. Podle nich je sekání luk nutné provádět ve vhodném intervalu. Úplná absence sečení vede k tomu, že časem zaroste louka náletovými dřevinami. Naopak velmi intenzivní seč luk není vhodná, vždy by mělo být přihlíženo k tomu, co je na daném místě cenné. Například orchidejím prospívá jedna seč ve vrcholném létě, chřástalům a jiným lučním živočichům zase v pozdním létě nebo na podzim. Proto se má rozhodovat u vybraných míst vždy případ od případu.

Nyní nezbývá než si sednout ke kulatému stolu a vytipovat lokality, které by se nesekaly intenzivním způsobem. Půjde zřejmě o vybrané zelené plochy v městském parku, který se k tomu přímo vybízí. U panelových domů a v městské zástavbě je situace poněkud odlišná, zde budou převažovat intenzivní seče.  Na trávníku si hrají děti a přerostlá tráva pod okny je trnem v oku občanů. Ale i zde je možné nalézt vhodný kompromis, při kterém půjde hlavně o komunikaci mezi městem, potažmo technickými službami, a veřejností.