PŘIPRAVUJE SE REKONSTRUKCE TYRŠOVY ULICE

14. 08. 2019
PŘIPRAVUJE SE REKONSTRUKCE TYRŠOVY ULICE

Tyršova ulice, silniční tepna vedoucí z centra Jeseníku k vlakovému nádraží, má během příštího roku projít rekonstrukcí. Rozsah stavebních prací bude záviset na financích. Město sice uspělo v dotačním titulu ministerstva pro místní rozvoj, ten však zdaleka nestačí na úplnou revitalizaci této ulice.

„Celkové náklady na obnovu se pohybují odhadem ve výši kolem 28 milionů korun s DPH. Zahrnují nejen silnici jako takovou, ale i nový mobiliář, chodníky, parkovací místa včetně veřejného osvětlení, dešťovou kanalizaci a vzrostlou zeleň. Dotace z ministerstva je přitom určena pouze na rekonstrukci vozovky, to znamená její konstrukční vrstvy a pokládku nového asfaltového povrchu,“ uvedl vedoucí oddělení investic Jiří Uher. Výše dotace představuje 50 % uznatelných nákladů, maximálně však 6,3 milionu korun. Na celkové částce, která se šplhá téměř ke třiceti milionům korun, se totiž výrazným způsobem podepisuje materiálové řešení preferující kamenné povrchy chodníků a stání a celková plocha určená k rekonstrukci. „Šíře uličního prostoru, který má na délku zhruba 600 metrů, se pohybuje od osmi do devíti metrů. Je to obrovská plocha, od které se pak odvíjí i ta výsledná částka,“ vysvětlil Jiří Uher. Jak dále poznamenal, zatím probíhá projektová příprava s tím, že dotační prostředky musí být proinvestovány nejpozději v průběhu příštího roku.

„Pro město je získání dotačního titulu velký úspěch, ministerstvo podpořilo pouze pět projektů z celkového počtu padesáti sedmi. Nicméně pro nás to znamená hledat další zdroje pro zafinancování této investiční akce,“ podotknul Václav Urban, místostarosta města Jeseník.