JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU DOPRAVY

05.09.2019
JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU DOPRAVY

Zimní údržba, vymáhání pokut od cizinců a přeložka silnice I/60 Na Pomezí. To byla témata úterní schůzky vedení města Jeseník, které ji iniciovalo ve spolupráci s poslancem Adamem Kalousem, se zástupci ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic v Praze.

„Na problémy se sjízdností na silnicích I. třídy během zimního období upozorňujeme nejen my, ale také Karlovarský kraj. ŘSD se proto zaměří na důsledné dodržování smlouvy ze strany dodavatele této služby a zároveň provede revizi jeho techniky pro zimní údržbu,“ uvedl místostarosta města Jeseník Václav Urban s tím, že v říjnu vyvolá jednání za účasti ŘSD a dotyčné firmy zajišťující zimní údržbu. „Budu chtít znát výsledky revize a opatření, která mají zabránit uzavírání dvou důležitých silničních tahů na Jesenicku. Týká se to Červenohorského sedla a lokality Na Pomezí,“ dodal Urban. Kamionům zdolávající kopcovitý terén s ostrými zatáčkami Na Pomezí by přitom výrazně pomohla zhruba čtyřkilometrová přeložka této silnice. Ministerstvo dopravy nabídlo z ekonomických důvodů jinou variantu. „Jedná se o rozšíření oblouků zatáček stávající cesty a také úpravu železničního viaduktu, který je úzký a nízký. K realizaci by sice došlo až za tři až čtyři roky, nicméně to bude rychlejší řešení než zmiňovaná přeložka, která navíc nefiguruje mezi prioritami ministerstva,“ vysvětlil Václav Urban. Jak dále poznamenal, na přetřes přišlo také téma vymáhání pokut od cizinců. „Velkou snahu změnit dosavadní stav, kdy vymoci pokutu představuje pro obce a města velký problém, vyvíjí  Magistrát města Ostravy. Ministerstvo dopravy má do konce roku předložit návrh na rozšíření institutů pro vymáhání pokut. Bude se jednat o legislativní změnu, která pak musí projít parlamentem. Změna zákona o silničním provozu by tak mohla nastat během příštího roku,“ uzavřel místostarosta města Jeseník Václav Urban.