CENTRUM SPOLEČNÝCH AKTIVIT SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO

06. 09. 2019
CENTRUM SPOLEČNÝCH AKTIVIT SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO

Centrum společných aktivit, komunitní centrum, ve kterém se veřejnost dočkala nové knihovny pro děti i pro dospělé, hudebního sálu, multimediální učebny či projektové místnosti, bylo dnes slavnostně otevřeno v Jeseníku. Centrum bude sloužit nejen obyvatelům města a jesenického regionu, ale také partnerům přeshraniční spolupráce z Polska.

Stavba samotná, která začala v únoru loňského roku, skončila až počátkem letošního května. Průběh náročné investiční akce za desítky milionů korun totiž zdržely dodatečné stavební práce. Na nich se podepsala skutečnost, že nový objekt vznikl rekonstrukcí původních domů bývalého loutkového divadla a přilehlého bytového domu. Během prvních dnů tak probíhalo vyklízení těchto objektů, vytyčování inženýrských sítí ve dvoře a následně došlo k zahájení bouracích prací. „Ty se týkaly zejména příček, podlah, stropů, otvorů a prakticky všech vnitřních rozvodů. Nejvýraznější odstraněnou částí stavby je původní vstup bytového domu a přístavek schodiště bývalého loutkového divadla. Průběžně se odvážela suť,“ popsal začátek prací Marek Fatura z oddělení investic jesenické radnice. Poté se uvnitř stavby realizovaly především nové vyzdívky, konstrukce stropů a hrubé podlahy. Byla také demontována střecha pro podrobný průzkum a řešení konstrukce krovu. „V nádvoří se pak řešily přípojky plynu, vody, kanalizace a výkopy základů pro nově budovanou propojovací část komplexu stavby,“ dodal Marek Fatura. Původní termín, jenž počítal s dokončením stavby v závěru loňského roku, protáhly práce, se kterými se původně nepočítalo. „Museli jsme řešit celou řadu změn, jednalo se například o změnu skladby podlah ve druhém nadzemním podlaží, dodatečnou pilotáž základů pro novou výtahovou šachtu, zpevnění statiky objektu železobetonovými věnci, sanaci vlhkosti v suterénu či izolaci půdního prostoru,“ vyjmenoval vedoucí oddělení investic Jiří Uher. Poté následovala montáž interiérového vybavení budovy a stěhování Knihovny Vincence Priessnitze do nových moderních prostor Centra společných aktivit. „Jsem rád, že se nám podařilo tuto velkou investiční akci dotáhnout do konce, ačkoliv to vůbec nebylo jednoduché. Ale výsledek je skvělý, veřejnost se dočkala reprezentativních prostor, kde našla zázemí nová knihovna a také se zde mohou konat různé akce. K tomu jsou k dispozici hudební sál, projektová místnost nebo multimediální učebna,“ řekl místostarosta Jeseníku Václav Urban. 

Celkové náklady realizace projektu Centra společných aktivit představují více než 40 milionů korun včetně DPH. Stavební práce přišly na bezmála 27,5 milionu korun, dovybavení včetně budoucích aktivit posilující oblasti intenzity spolupráce institucí v pohraničí se plánují za přibližně 11,5 milionu korun. „Tato rozsáhlá investiční akce se rozběhla díky dotacím, Integrovaný regionální operační program spolufinancoval investiční stavební část a Program Interreg V-A Česká republika – Polsko spolufinancuje aktivity projektu včetně vybavení stavby,“ vysvětlil Jiří Uher. Jak dále poznamenal, výše dotace z IROP činí 18 milionů korun a z Programu Interreg 9,5 milionu. Zbylou část uhradí město Jeseník ze svého rozpočtu.

Logo Evropské unieLogo Česko-polského programu