INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

17.10.2019
INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA

Nová parkovací místa, cesty, chodníky, veřejné osvětlení, mobiliář, úprava zeleně. To vše zahrnuje revitalizaci sídliště 9. května, které čeká na třetí etapu své postupné obnovy. Vedení města přitom počítá s investicemi i na dalších dvou sídlištích.

Třetí etapa revitalizace sídliště 9. května se zatím nerozběhla, žádost o přidělení dotace nebyla  úspěšná. Důvodem je především velký počet zájemců. „Nicméně ministerstvo pro místní rozvoj bude i v příštím roce alokovat peníze na obnovu sídlišť a my se samozřejmě pokusíme zabodovat,“ uvedl místostarosta Václav Urban s tím, že stát i EU začínají dotace určené pro města a obce utahovat a už nyní si musíme zvyknout spoléhat se pouze na vlastní zdroje. „Uvažujeme tedy i o tom, že 3. etapu obnovy sídliště bychom zaplatili z městské kasy,“ dodal místostarosta. Zároveň chce radnice vyjít vstříc obyvatelům i dalších sídlišť, kteří také volají po zlepšení uživatelského komfortu ve svých částech města. „V příštím roce dojde k realizaci nulté etapy revitalizace sídliště Pod Chlumem výstavbou chodníku od „Jeskyňky“ směrem do Seifertovy ulice včetně jejího rozšíření na dvoupruhovou komunikaci v kritickém dolním úseku,“ řekl Urban. Investiční akce se příští rok dotknou i sídliště Lipovská, kde se lidé dočkají nového povrchu chodníku od autobusové zastávky směrem ke Coopu a podél celého parkoviště před obchodem. „Současně dojde k rozšíření komunikace za Coopem z důvodu navýšení počtu parkovacích míst včetně rekonstrukce chodníku, a občané se mohou těšit na dokončení revitalizace přilehlého kruhového parčíku,“ uzavřel místostarosta Václav Urban.