KONFERENCE O VODĚ

22.11.2019
KONFERENCE O VODĚ

Hospodaření s vodou na polsko-českém pohraničí bylo tématem dnešní konference, která se uskutečnila v Priessnitzových léčebných lázních. Odborníci seznámili přítomné například s právními aspekty ochrany vod v Česku a Polsku, hovořili o příkladech mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství nebo zde zazněl názor na hospodaření s vodou z pohledu lyžařských areálů.

Jednání se zúčastnil také místostarosta města Jeseník Václav Urban, který v úvodní zdravici upozornil na  téma globálního nedostatku pitné vody včetně problémů se suchem na republikové či regionální úrovni. Zároveň vyzdvihl Projekt SUCHO 2015, jenž před několika lety vzešel z dílny akciové společnosti s městskou účastí VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka a vybídl polskou stranu k hledání společných řešení v oblasti vodního hospodářství reagujících na klimatické změny. Konference proběhla v rámci projektu „Společně řešíme problémy“ spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.