DOPRAVU U PRADĚDU BY VYŘEŠIL RONDEL

25.11.2019
DOPRAVU U PRADĚDU BY VYŘEŠIL RONDEL

Rondel u hotelu Praděd. Jeho realizace se zatím jeví jako nejlepší řešení dopravních komplikací, které vznikají v této části města Jeseníku.

„Z výsledků dopravní studie vyplývá, že dvě třetiny aut míří z Dukelské do Poštovní ulice a naopak, kdy se pak tvoří kolony a dochází k nepřehledným situacím. To je hlavní důvod, proč se z předložených variant ukazuje jako nevhodnější řešení vybudování kruhového objezdu,“ uvedl místostarosta města Jeseník Václav Urban. Nyní je snahou projektanta zmenšit  rozměr rondelu tak, aby co nejméně zasahoval do daného prostoru. Dopravní studie nabídla celkem čtyři řešení, mezi dalšími byl vznik průsečné křižovatky, která by si ovšem vyžádala demolici jedné z budov, dále pak oddálení od sebe dvou blízkých současných stykových křižovatek, jež by však nevyřešilo levé odbočení z Dukelské na Lipovskou ulici. Poslední řešení by znamenalo zamezení průjezdu z Poštovní ulice na Dittersdorfovu směrem z centra, což by zkomplikovalo dopravu na křižovatce u prodejny Sport 2000. Ostatní varianty tedy nemají takový efekt jako rondel, který zajistí v dané lokalitě plynulou dopravu na několik let dopředu.

„Konečným řešením se budou zabývat orgány města včetně zastupitelstva, zvažuje se také veřejné projednání. V případě realizace okružní křižovatky by měl větší část financování nést kraj,“ uzavřel místostarosta Urban.