PROJEKT ZVÝŠIL AKCESCHOPNOST ZÁCHRANÁŘŮ NA OBOU STRANÁCH HRANICE

27.11.2019
PROJEKT ZVÝŠIL AKCESCHOPNOST ZÁCHRANÁŘŮ NA OBOU STRANÁCH HRANICE

Česko – polský projekt „Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa“, který zvyšuje přeshraniční připravenost záchranných složek a orgánů krizového řízení pro řešení mimořádných událostí a krizových situací, se chýlí ke svému konci. Hlavním partnerem projektu byl HZS Olomouckého kraje, dále město Jeseník, gmina Głuchołazy a gmina Nysa.

Hlavním cílem byla společná multikriteriální analýza specifických rizik v dotčeném regionu a jejich přeshraniční dopad, tvorba společné plánovací dokumentace, vytvoření informačního systému pro sdílení informací mezi orgány krizového řízení v zájmové oblasti a dovybavení speciální technikou. Projekt, v jehož rámci došlo ke zvýšení úrovně bezpečnosti občanů a návštěvníků regionu Jeseník - Glucholazy – Nysa, zahrnoval také společnou odbornou přípravu a součinnostní taktické cvičení v příhraniční oblasti České republiky a Polska. Cílem bylo prověřit navržené společné plány a zapojení jednotek požární ochrany s pořízenou speciální technikou.

Pro výměnu informací o rizicích a mimořádných událostech vznikl společný informační portál v českém a polském jazyce s daty z národních systémů, která obsahují například předpověď počasí, výšku vodních toků a výstrahy. Jeho součástí jsou interaktivní společné plány a kontakty. Díky projektu získaly jednotky požární ochrany speciální vybavení, HZS Olomouckého kraje pořídil záchranářský žebřík se záporným úhlem vyložení, který je uložen v Jeseníku a bude k dispozici místním hasičům. Město Jeseník pořídilo pro místní jednotku dobrovolných hasičů dopravní automobil pro přepravu hasičů a evakuovaných osob, sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení, zdravotnický materiál a vyprošťovací vaky. Město Nysa zakoupilo těžký hasící automobil s technologií vysokotlaké pěny (CAFS), který bude na základě smlouvy zapůjčen jednotce PSP v Nyse. Zároveň město Nysa obdrželo speciální vybavení pro zřizované jednotky dobrovolných hasičů v Niwnicy a Rusocine.

Příprava přeshraničního projektu s celkovým rozpočtem 1 164 640 EUR, který byl financován z dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, začala v roce 2016. Výše dotace představuje 90 % (85% EU + 5% SR) uznatelných nákladů, pro město Jeseník byla vyčleněna částka 82 200 EUR. Projekt končí 31. prosince 2019.

Další fotografie
IMG_20191120_162509.jpg
IMG_20191120_162514.jpg
IMG_20191120_162520.jpg
IMG_20191120_162526.jpg
IMG_20191120_162531.jpg
IMG_20191120_162545.jpg
IMG_20191120_162611.jpg
IMG_20191120_163841.jpg
IMG_20191120_163846.jpg
IMG_20191120_163854.jpg
IMG_20191120_164325.jpg