INOVACE PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTECH OLOMOUCKÉHO KRAJE ZALOŽENÁ NA MAPOVÁNÍ MÍST STRACHU

09.12.2019
INOVACE PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTECH OLOMOUCKÉHO KRAJE ZALOŽENÁ NA MAPOVÁNÍ MÍST STRACHU

Olomoucký kraj se v roce 2018 stal externím aplikačním garantem projektu „Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu“, který realizuje katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt je realizován v období 2019 – 2021 v rámci programu Éta Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu. Smyslem projektu je zmapovat místa strachu, která zaznamenají samotní občané žijící v daných lokalitách. Tato data budou posléze transformována do interaktivní mapy znázorňující místa strachu. 

DOTAZNÍK