SPOLUPRÁCE S VYSOKOU ŠKOLOU V NYSE POKRAČUJE

19.12.2019
SPOLUPRÁCE S VYSOKOU ŠKOLOU V NYSE POKRAČUJE

Včera se studenti SOŠ a SOU strojírenské a stavebník Jeseník zúčastnili workshopu s pedagogy z vysoké školy v Nyse. Jejich úkolem bylo vyrobit kvádr, který unese co nejvíce osob a zároveň bude konstrukčně a esteticky co nejkvalitnější. Jak se s tím popasovali? 

Po úvodní teoretickém základu se studenti pustili do výroby svých prototypů a po konzultacích s pedagogy z katedry architektury VŠ v Nyse dospěli k výsledným prototypům. Nejpevnější kvádr unesl dokonce 5 osob! Hodnotila se ale také estetika provedení a kvalita konstrukce. Hlavním cílem ale bylo vyzkoušet si v praxi tuto zajímavou disciplínu, kterou se možná někteří studenti vydají. 

Workshop proběhl v rámci mikroprojektu „Za dědictvím V. Priessnitze“ , č.p. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001769, který je spolufinancován z ERDF.

Další fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu