REVITALIZACE TYRŠOVY ULICE PŘINESE DOPRAVNÍ OMEZENÍ

13.02.2020
REVITALIZACE TYRŠOVY ULICE PŘINESE DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Dlouho očekávaná obnova povrchu vozovky místní komunikace v Tyršově ulici začíná, v první polovině března zahájí firma Kareta stavební práce. Realizace je rozdělena do několika etap, dle úseků a druhů prací. Aktuální fáze zahrnuje především dopravní organizaci (rozmístění značek) a frézování starého asfaltu. V této souvislosti upozorňujeme občany, aby v této ulici už neparkovali.

Přípravná „nultá“ etapa, během níž se bude cesta frézovat, proběhne za provozu. Je však nutné si uvědomit, že uliční prostor musí být stavbě zcela k dispozici bez jakýchkoliv stabilních překážek a takto bude nutné vydržet až do konce stavby směrovaného k podzimu tohoto roku. Průchod a nejnutnější průjezd do veřejných zařízení jako jsou mateřská školka, nemocnice, lékařské služby UNIMED Jeseník nebo Vila Elis bude samozřejmě umožněn. Obdobně bude s omezením zachován přístup k vlakovému nádraží, kdy je potřeba využít místo opravovaného chodníku náhradní trasu přes schodiště naproti mateřské školky. Po dobu realizace celé stavby nastanou i úplné uzavírky dílčích úseků, bez kterých se stavba bohužel neobejde. Sledujte prosím průběžné informace v městském tisku a aktuality na www.jesenik.org

Investiční akce zahrnuje několik stavebních objektů. V rámci komunikace bude proveden především nový asfaltový povrch vozovky včetně konstrukčních vrstev. Parkovací plochy budou nově vydlážděny ze žulových kostek, chodníky částečně z mramorové mozaiky, částečně ze žulových kostek. Dojde k vybudování dešťové kanalizace, vznikne nové veřejné osvětlení a nebude chybět mobiliář (lavičky, koše, zábradlí) včetně úpravy zeleně. Časový plán počítá s prováděním stavební činnosti do září 2020.

Finančně vyjde samotná stavba na 21,3 milionu korun. Projekt „Oprava místní komunikace ul. Tyršova, město Jeseník“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ministerstva pro místní rozvoj, Program podpory obcí nad 10 000 obyvatel. Cílem projektu je zkvalitnění užívání jedné z centrálních ulic města s vazbou na ztvárnění Masarykova náměstí.                              

Orientační časový a pracovní plán s uzavírkami (může dojít ke změnám s ohledem na počasí, či jiné nepředvídané okolnosti)

0. etapa: rozmístění dopravního značení, zařízení staveniště, frézování v celé délce (částečné dopravní omezení), březen

1. etapa: výkop kanalizace Š1 až Š2, demontáže, montáž obrub a dlažeb, demontáž chodníku k nádraží (plná uzavírka středního úseku), březen

2. etapa: výkop kanalizace Š3 až Š4, demontáže, pokládka obrub a dlažeb, demontáž  chodníku k nádraží (úplná uzavírka horního úseku), březen – duben

3. etapa: práce na VO, komunikace, štěrky, příprava podkladů asfaltů, montáž chodníku k nádraží (úplná uzavírka středního úseku), duben – červen

4. etapa: práce na VO, komunikace, štěrky, příprava podkladů asfaltů, montáž chodníku k nádraží (úplná uzavírka horního úseku), červen – srpen

5. etapa: dokončovací práce, pokládka asfaltů, (2-3 dny), montáž mobiliáře apod. (částečné dopravní omezení), srpen – září

Průběžná etapa: kompletní práce ve spodním úseku u mostu po celou dobu stavby (částečné dopravní omezení), březen - září                                        

Marek Fatura, oddělení investic