INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE

15. 03. 2020
INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Městská policie Jeseník v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru Covid 19 přijala následující opatření (viz článek).

Osobní kontakt bude nadále probíhat pouze ve výjimečných případech. Pro kontakt s Městskou policií Jeseník využijte telefonní linku 584 401 260 či tísňovou linku 156 a e-mailové adresy: policie@mujes.cz a martin.novotny@mujes.cz. Při Vašich oznámeních dobře zvažte jejich závažnost. Doporučujeme oznamovat události, při kterých dochází k ohrožení zdraví a života osob nebo hrozí škoda na majetku.

Tísňová linka 156 samozřejmě zůstává v provozu!

NÁLEZY
Drobné nalezené věci odevzdávejte na úřadovně Městské policie Jeseník, postupujte dle pokynů službukonajícího strážníka. Větší nálezy uschovejte u sebe a telefonicky nebo elektronicky nás o nich informujte. Nalezené věci budeme vydávat majitelům až po skončení těchto opatření.

OZNÁMENÍ O PŘESTUPKU
S oznámeními o přestupku, která jste od Městské policie Jeseník v uplynulých dnech obdrželi, se na úřadovnu městské policie nedostavujte. Veškeré zjištěné přestupky oznámí strážníci příslušnému správnímu orgánu, který má možnost o přestupku rozhodnout písemně v příkazním řízení.

Děkujeme Vám, za respektování našich opatření.

Městská policie Jeseník