E-RECEPT: ZAJIŠTĚNÍ A VYZVEDNUTÍ JINOU OSOBOU

23.03.2020
E-RECEPT: ZAJIŠTĚNÍ A VYZVEDNUTÍ JINOU OSOBOU

Jak postupovat, když chcete, aby Vám někdo vyzvedl Váš recept na léky? To se dozvíte v článku.

eRecept může lékař vystavit na základě žádosti pacienta bez jeho přítomnosti v ordinaci a bez vyšetření pouze v případě, že:

  • tak rozhodne lékař (pokud je mu dobře znám zdravotní stav pacienta nebo má k dispozici jeho zdravotnickou dokumentaci)
  • se jedná o trvale užívané léky
  • zdravotní stav pacienta je stabilizován
  • medikace je dobře nastavena

Způsoby předání eReceptu (určuje pacient):

  • prostřednictvím SMS zprávy na jakýkoliv mobilní telefon (NEJVHODNĚJŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB PŘEDÁNÍ) - eRecept je zaslán na uvedené telefonní číslo textovou zprávou s identifikátorem. SMS zprávu může pacient přeposlat na další telefonní číslo; eRecept může v lékárně vyzvednout i jiná osoba.
  • na listinné průvodce - bezplatně vytištěná listinná průvodka musí být předána pacientovi nebo jiné osobě, způsob předání průvodky není jednoznačně stanoven; v případě, že bude průvodku za pacienta vyzvedávat jiná osoba, musí pacient o tomto způsobu předání a o osobě, která bude průvodku vyzvedávat, předem informovat příslušného lékaře
  • aplikace pro pacienty – SMART telefon, pro seniory obtížně využitelná
  • zaslání prostřednictvím datové (emailové) zprávy – pro seniory obtížně využitelné

eRecept může bez přítomnosti pacienta vystavit i zastupující praktický lékař, případně specialista, který má informace o zdravotním stavu pacienta. Lékař, který nemá informace o zdravotním stavu pacienta a nemůže si ověřit, jaké léky jsou mu pravidelně předepisovány, nemůže eRecept bez vyšetření pacienta vystavit.

Pomoc pro seniory v Jeseníku ZDE.