ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25.03.2020
ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce, uvádí ministerstvo životního prostředí. Jedná se například o roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik a další údaje podle zákona o odpadech. Více zde. Dále ministerstvo může účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, prominout zmeškání úkonu v době od 12. března 2020 do zrušení nouzového stavu. Více zde:

Soubory ke stažení