SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA PROJDE TŘETÍ ETAPOU REVITALIZACE

24.06.2020
SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA PROJDE TŘETÍ ETAPOU REVITALIZACE

Třetí etapa revitalizace sídliště 9. května je těsně před realizací. Stavební práce mají odstartovat po podpisu smlouvy během srpna. Již nyní probíhají v koordinaci s městem rekonstrukce některých inženýrských sítí, zejména kanalizací, plynovodů a kabelů nízkého napětí.

„Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části místní komunikace v ulicích U Kasáren a Tylova, obnova chodníků mezi danými ulicemi a vybudování míst pro přecházení přes ulici Mahenova,“ uvedl vedoucí Oddělení investic Městského úřadu Jeseník Jiří Uher. Zároveň dojde k doplnění a nahrazení prvků městského mobiliáře včetně přístřešků pro kontejnery. V lokalitě vzniknou i nová parkovací stání. Stávající veřejné osvětlení bude odstraněno a nahrazeno novým. „Rada města v pondělí schválila vítězného uchazeče na zhotovitele této investiční akce. Jsem ráda, že revitalizace pokračuje,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Financování akce za cca 12 milionů korun s DPH proběhne za přispění dotace ze Státního fondu podpory investic.  Její výše může činit až 6 milionů korun, maximálně však 50 % z uznatelných nákladů. „Revitalizace sídliště 9. května je rozplánovaná na pět etap, nyní se projekčně připravuje 4. etapa,“ uzavřel místostarosta Jeseníku Václav Urban.