SNÍŽENÝ ROZPOČET PROJEKTU CSA SE NEDOTKNE PLÁNOVANÝCH AKCÍ ANI PROVOZU OBJEKTU

25.06.2020
SNÍŽENÝ ROZPOČET PROJEKTU CSA SE NEDOTKNE PLÁNOVANÝCH AKCÍ ANI PROVOZU OBJEKTU

Koncem loňského roku byl upraven rozpočet česko-polského projektu Centra společných aktivit v Jeseníku. Původní výše dotace, která byla určena na aktivity a vybavení budovy CSA a na akce spojené s polskými partnery představovala cca 900 tisíc EUR, tato částka bude snížena o cca 100 tisíc EUR.

„Některé původní položky v rozpočtu, který byl sestavován již v roce 2016, byly nadhodnocené, jedná se například o položky na dopravu či tlumočení. Změnou rozpočtu jsme jej chtěli narovnat a optimalizovat vzhledem k aktuálním cenám na trhu. Rozpočet byl v některých kapitolách zbytečně vysoký a finanční prostředky ve výši přibližně 100 000 EUR by se nevyčerpaly,” vysvětlila Jana Dekanová, hlavní manažerka projektu. Jak dále poznamenala, nevyčerpáním dotace v plné výši město zároveň uspořilo přibližně 300 tisíc korun, které představují 10% finanční spoluúčast radnice. Optimalizace rozpočtu se nijak nedotkne plánovaných akcí ani provozu zmiňovaného projektu. „Změnou byl projekt zefektivněn a narovnán. Navíc bylo dosaženo úspory finančních prostředků při splnění všeho, co má být z projektu pořízeno,” dodala starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Centrum společných aktivit bylo slavnostně otevřeno 6. září 2019 a kromě toho, že se stalo novým domovem Knihovny Vincence Priessnitze, nabízí zázemí pro řadu rozličných aktivit - workshopovou místnost, multimediální učebnu či hudební salonek. Samozřejmostí je přítomnost recepce a bezbariérový přístup. Aktivity česko-polského projektu Centra společných aktivit v Jeseníku zůstanou zachovány v plném rozsahu.