VYVRÁCENÉ STROMY V MĚSTSKÉM PARKU NAHRADÍ STOVKA NOVÝCH

09.07.2020
VYVRÁCENÉ STROMY V MĚSTSKÉM PARKU NAHRADÍ STOVKA NOVÝCH

Ve Smetanových sadech přibyde stovka stromů. Zahladí tak stopy po řádění větrné bouře, která se v únoru prohnala naší republikou, Jeseník nevyjímaje. Výsadba nových dřevin v městském parku se uskuteční během dvou etap – v červenci a na podzim.

„Původně jsme počítali s tím, že výsadba proběhne do konce června, ještě v jarním termínu letošního roku. Zakoupení stromů se zemními baly to umožňuje i v těchto teplejších měsících. Kvůli velkému převisu poptávky však část dřevin získáme o několik měsíců později,“ uvedl Ing. Roman Putko, vedoucí provozu zeleně Technických služeb Jeseník. Únorová živelní událost poničila v oblíbeném místě občanů i návštěvníků města celkem 68 vzrostlých stromů, stejný počet pořídí technické služby v zastoupení města Jeseník z dotace Státního fondu životního prostředí. Například okrasné jabloně a hrušně, jírovce, jinany, převislé buky a také magnolie. Technické služby, které se starají o údržbu zeleně v Jeseníku, plánují počet nových stromů ve Smetanových sadech ještě navýšit o dalších třicet jedna jehličnanů, jež obohatí zdejší druhovou skladbu dřevin. „Vybrali jsme smrk Pančičův, což je méně vzrůstný a štíhlejší druh smrku, který má jehlice na spodní straně stříbřité a pro současné parkové úpravy je mnohem vhodnější a esteticky působivější,“ vysvětlil Ing. Roman Putko s tím, že tyto stromy doplní ještě jeden kalocedrus.  

Ke zlepšení vzhledu Smetanových sadů přispěje také instalace nových laviček v okolí památníku Vincenze Priessnitze, jemuž se únorová smršť naštěstí vyhnula. Poničila však blízké jalovce, které už nahradily nové keře rhododendronů. Pracovníci technických služeb zároveň vyčistili plochy kolem pramenů a sousoší V. Priessnitze, zamulčovali záhony trvalek a upravili prostor před letním divadlem, kde odstranili křoviska a založili nový trávník.

Jako živé memento řádění přírodního živlu zůstanou ve Smetanových sadech pařezy po polámaných a poškozených stromech, jejichž odstranění je finančně velmi náročné. „Pařezy nepřekáží návštěvníkům parku ani jeho údržbě a z provozního hlediska nejsou nebezpečné. Naopak mohou dětem sloužit ke hraní a dovádění,“ poznamenal  Ing. Roman Putko.