UZAVŘENÍ ČÁSTI ULICE TYRŠOVA OD 10. SRPNA

07.08.2020
UZAVŘENÍ ČÁSTI ULICE TYRŠOVA OD 10. SRPNA

Kvůli plánovaným výkopovým pracím ve vozovce, poblíž mateřské školce, dojde od 10.08.2020 k uzavření úseku od vily Elis směrem do ulice Puškinova. Tato část stavby za křižovatkou NEBUDE PRŮJEZDNÁ po několik dní, pro pěší bude ale samozřejmě přístup umožněn. Nadále platí upozornění pro řidiče – ačkoliv je ve vozovce položen asfaltový kryt, jedná se pouze o podkladní vrstvu, takže nejsou zatím srovnané výšky poklopů inženýrských sítí a je nutné dávat pozor na tyto i další drobné překážky.

V průběhu července zhotovitel na stavbě pokročil zejména v pokládkách dlažeb, osadil zbývající sloupy veřejného osvětlení a zabezpečil výsadbu stromků.  Kompletně je již vydlážděna křižovatka u vily Elis, takže je aktuálně průjezdná. V současné době se pokračuje na obnově chodníku v úseku od vily Elis směrem k mateřské školce. Obruby jsou zde v převážné míře položeny a rychlým tempem se klade i dlažba.

Další aktuality na www.jesenik.org/tyrsova.