VYKÁCENÉ STROMY NAHRADÍ NOVÉ DŘEVINY

05.10.2020
VYKÁCENÉ STROMY NAHRADÍ NOVÉ DŘEVINY

V rámci zahájené realizace stavby Regenerace sídliště 9. května, 3. etapa, zahájil zhotovitel, společnost Kareta s.r.o., přípravné práce. Probíhá vytyčování sítí a organizace zařízení staveniště. Více v textu. 

V úterý 13. října se uskuteční povolené kácení 18 stromů, převážně smrků a bříz. Plánuje se samozřejmě také nová výsadba v počtu cca 30 dřevin. V nejbližších dnech zhotovitel zahájí také demontáž chodníků v ul. Tylova tak, aby minimálně tato část stavby byla před nadcházející zimou schopna užívání. V této souvislosti bude nutné omezit v dané lokalitě parkování. Upozorňujeme občany, aby při pohybu v celém prostoru sídliště dbali zvýšené opatrnosti a neparkovali v blízkosti označených stromů (viz příloha).

Další fotografie
Rozsah kácení