NEJLEPŠÍ SPORTOVEC OKRESU JESENÍK ZA ROK 2020 - POSÍLEJTE SVÉ NÁVRHY

18.11.2020
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC OKRESU JESENÍK ZA ROK 2020 - POSÍLEJTE SVÉ NÁVRHY

Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020“. Více naleznete v článku. 

Jsou vyhlášeny následující kategorie:

  • žáci a žačky
  • junioři a juniorky
  • muži a ženy
  • nejlepší kolektiv
  • trenér
  • kategorie „Veterán“
  • kategorie „Osobnost sportu“
  • kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné době ve sportovních klubech mimo náš region)
  • zdravotně hendikepovaní sportovci
  • sportovní akce roku

Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát OS ČUS Jeseník, Dukelská 1240 jak v písemné formě nebo e-mailem s uvedením jména, příjmení, příslušnost k oddílu, výčet nejlepších úspěchů v roce 2020. Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni případně na jiných významných akcích.

Adresa: OS ČUS
Dukelská 1240
790 01 Jeseník
e-mail : cstv.je@email.cz

Termín podání návrhů je do 10. ledna 2021. Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku.

Vyhlášení ankety proběhne v pondělí 15. února 2021 od 17.00.

Tajemník OS ČUS
Ing. Josef Kalina