DOBROVOLNÍ HASIČI PROŠLI KURZEM BEZPEČNÉ JÍZDY

31.12.2020
DOBROVOLNÍ HASIČI PROŠLI KURZEM BEZPEČNÉ JÍZDY

V rámci dotačního titulu „Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020“ získala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jeseník od Olomouckého kraje dotaci 7.800,- Kč. Získaná dotace byla použita na úhradu nákladů spojených s účastí dvou strojníků jednotky na kurzu bezpečné jízdy, pořádaném Centrem bezpečné jízdy Libros Ostrava.

Další fotografie
Hasiči