SBÍREJME JEDLÉ OLEJE A TUKY!

06.01.2021
SBÍREJME JEDLÉ OLEJE A TUKY!

Na některých stanovištích separačních kontejnerů již 4 roky využíváme sběrné nádoby – popelnice z plastu o objemu 120 litrů s označením „Jedlý olej a tuk“. Do těchto nádob je možné vkládat použité jedlé oleje a tuky z kuchyní.Co do těchto nádob patří?

Co do těchto nádob patří:                                  

  • olej a tuk ze smažení                                             
  • olej a tuk z pečení                                    
  • olej a tuk z fritéz                                      

Co sem určitě nepatří:

  • oleje ropného původu (motorové, převodové …)
  • oleje se zbytky jídel
  • jakékoli jiné odpady

DŮLEŽITÉ  -  Použité oleje a tuky prosím slévejte do plastových lahví a před vhozením do nádoby řádně uzavřete!

Nevhodné jsou skleněné obaly – mohou se rozbít.

Nevhodné jsou také krabičky s víčky – po vhození se otevřou a obsah vyteče.

Nejsou vhodné ani papírové obaly (např. krabice od mléka) – olej postupně prosákne ven.

Pro sběr použitých olejů a tuků je několik dobrých důvodů – především pro ně existuje další využití, dále není vhodné je vylévat do kanalizace, protože se zde postupně usazují a mohou způsobit úplnou neprůchodnost potrubí. Také není vhodné odkládání tuků a olejů do popelnic se směsným komunálním odpadem, protože se tím navyšují náklady města na likvidaci odpadu. Už vůbec nepatří do kontejnerů na separovaný odpad, zbytečně komplikují dotřídění.

Seznam ulic, kde se sběrné nádoby nacházejí:

Bezručova - autobusová zastávka sídliště Pod Chlumem

Křížkovského  - křižovatka s ulicí B. Němcové

Čechova - u č. p. 1245 (pod Rentou)

nám. Svobody - „U Dvou štírů“

Habrová - u základní školy

Husova - křižovatka s ul. Seifertova

Lipovská - vedle marketu COOP

Horská - u č. p. 1027

Vaškova - křižovatka s ulicí Dukelská

Zeyerova - u č. p. 654

Slunná - bývalá restaurace U slunka

Tyršova – panelový dům č. p. 1042 (za Hakem)

A samozřejmě můžete využívat oba sběrné dvory – Otakara Březiny a Lipovská.

Děkujeme Vám za spolupráci při recyklaci odpadů!