MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ S LEDOVOU PLOCHOU

15.07.2021
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ S LEDOVOU PLOCHOU

Rada města rozhodla o výběru dodavatele tohoto záměru, tímto dodavatelem se stane společnost H + H TECHNIKA, spol. s r.o. Stavební práce na záměru výstavby multifunkčního hřiště začnou v průběhu měsíce srpna. V současnosti se již realizuje výstavba nové trafostanice a kabelového připojení tak, aby na podzim bylo možné hřiště napojit již na novou trafostanici a zprovoznit.