DLUHOVÁ AMNESTIE – MILOSTIVÉ LÉTO – JE ZPĚT

12.08.2022
DLUHOVÁ AMNESTIE – MILOSTIVÉ LÉTO – JE ZPĚT

V termínu od 1. září do 30. listopadu se zopakuje jedinečná dluhová amnestie, díky které se mohou tisíce lidí vymanit z dluhové pasti, v níž kvůli rostoucímu příslušenství uvízli. V tomto článku najdete základní informace a podmínky Milostivého léta a také kontakty na dluhové poradce Člověka v tísni v Jeseníku. 

Jakých dluhů se Milostivé léto týká?
První podmínkou uplatnění Milostivého léta je, aby se jednalo o závazek vůči veřejnoprávnímu věřiteli. Spadají sem například zdravotní pojišťovny, České televize, ČEZ, Český rozhlas, krajské nemocnice nebo městské dopravní podniky. Může se také jednat o dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokutu za jízdu na černo apod.
Další podmínkou je, aby dluh vymáhal soudní exekutor a aby se jednalo o exekuci zahájenou před 28. 10. 2021.

Jak Milostivé léto uplatnit?
Dlužník uplatní Milostivé léto tak, že v termínu od 1. 9. 2022 písemně informuje exekutora, že chce Milostivé léto využít, uhradí jistinu dluhu a snížené náklady exekuce ve výši 1.815 Kč (1.500,- + DPH). Pokud se tak stane ve stanovené lhůtě, tedy do 30. 11. 2022, soudní exekutor je povinen bez návrhu exekuci zastavit, a dluh přestane existovat.

Na co si dát pozor?
Dopis exekutorovi ohledně využití Milostivého léta je bezpodmínečně nutné odeslat v termínu od           1. 9. Na dopisy zaslané exekutorovi před 1. 9. 2022 nebude brán zřetel a jejich předčasné odeslání může mít za následek fakt, že Milostivé léto nepůjde využít!!

Jaké informace jsou ještě potřeba?
Nejdůležitější informace naleznete na webových stránkách www.milostiveleto.cz. Zde si můžete ověřit, zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje. Také zde naleznete vzor dopisu pro exekutora a další doplňující informace. Pro radu můžete také oslovit dluhové poradce Člověka v tísni. Kontakty naleznete na konci článku.

Na koho se lze obrátit s žádostí o radu?
V Jeseníku působíme v rámci dluhové poradny organizace Člověk v tísni. Můžete si s námi domluvit schůzku telefonicky, e-mailem anebo nás vyhledat v zázemí kanceláře Člověka v tísni na ulici Gogolova 92/2 (Schrothův dům), Jeseník.

Člověk v tísni poskytujeme své služby zdarma.

Kontakty:
Ladislava Kubišová, DiS., Tel.: 775 436 753, e-mail: ladislava.kubisova@clovekvtisni.cz
Petr Kabelík, Tel.: 778 402 764, e-mail: petr.kabelik@clovekvtisni.cz