Referent Oddělení dopravně správních agend

02. 07. 2018

Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění na obsazení volného pracovního místa
Referent Oddělení dopravně správních agend

PŘÍHLÁŠKA

Soubory ke stažení