Referent/ka Odboru stavebního úřadu a územního plánování (agenda územního plánování)

02. 07. 2018

Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
v platném znění, na obsazení volného pracovního místa
Referent/ka Odboru stavebního úřadu a územního plánování (agenda územního plánování)

PŘÍHLÁŠKA

Soubory ke stažení