NOVINKY U ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

01. 06. 2018
NOVINKY U ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Od 1. července 2018 dochází k částečnému rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti řidičských průkazů.

Nově si lze podat žádost o vydání řidičského průkazu a paměťové karty řidiče u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. POZOR vydaný doklad si pak musíte vyzvednout na úřadě, kde jste žádost podali.

Další novinkou je přechod od papírové fotografie k digitální. Pokud nebude možné použít digitální fotografii z dostupných agentových systémů Ministerstva vnitra ČR, kolegyně na registru řidičů si Vás vyfotí a digitální fotografii použijí k vyřízení Vaší žádosti. Tato novinka se bohužel netýká mezinárodního řidičského průkazu. V tomto případě je potřeba mít k vyřízení stále papírovou fotografii.

Částečné rozvolnění místní příslušnosti se tedy týká

Vydání řidičského průkazu z důvodu:

• udělení a rozšíření řidičského oprávnění

• uplynutí doby platnosti nebo v případě, že je řidičský průkaz neplatný

• změny údajů (především se bude týkat příjmení)

• ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

• výměny řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu členského státu

• vzdání se některé skupiny řidičského oprávnění, tj. i podání oznámení o vzdání se řidičského oprávnění.

Dále pak:

• vzdání se všech skupin řidičského oprávnění

• vydání výpisu z evidenční karty řidiče

• vydání výpisu z bodového hodnocení

• vydání paměťové karty řidiče

• vydání mezinárodního řidičského průkazu.

Změna se bude týkat i správních poplatků. Za vydání řidičského průkazu zaplatíte 200 Kč, za vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě „blesk“ zaplatíte 700 Kč a za vydání mezinárodního řidičského průkazu zaplatíte 50 Kč.

Ing. Kateřina Ivanová
vedoucí oddělení dopravně správních agend

ilustrační foto: Ministerstvo dopravy ČR