VÝVOZ SPLAŠKŮ A KALŮ ZAJIŠŤUJE SPOLEČNOST VAK

VÝVOZ SPLAŠKŮ A KALŮ ZAJIŠŤUJE SPOLEČNOST VAK

Provoz vodohospodářské infrastruktury v Jeseníku zajišťuje od července společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Společnost však také převzala provoz čistírny odpadních vod a poskytuje služby v oblasti vývozu jímek, žump, septiků, domovních čistíren nebo jiných kalů a fekálií v celém okrese. Bližší informace o těchto službách jsou přílohou příspěvku.

Soubory ke stažení