PŘIPOMENUTÍ PRO MOTORKÁŘE

04.03.2019
PŘIPOMENUTÍ PRO MOTORKÁŘE

Od 1.10.2018 byla u vozidel kategorie L nad 50 cm3 lhůta pravidelné kontroly na Stanicích technické kontroly (STK) ze 2 let na 4 roky.

Provozovatel motocyklu zaregistrovaného před 1.10.2018 tak může na kterémkoliv úřadě požádat o vylepení nové kontrolní nálepky STK a provedení nového zápisu do technického průkazu. Obecní úřad provede tento administrativní úkon zdarma po předložení technického průkazu silničního vozidla, registrační značky a vypsané žádosti používané pro změnu ostatních údajů v registru silničních vozidel. Důvod vylepení nové kontrolní nálepky STK je zejména pro účely provozu motocyklu v zahraničí.