VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

V rámci projektu "Sociální integrace na Jesenicku" jsou vyhlášena následující výběrová řízení:

  • Koordinační a metodická podpora pracovníků
  • Zajištění TSP zaměřené na osoby s návykovým jednáním
Termín vyhlášení výzvy:  28. 11. 2011 (pondělí)
Ukončení výzvy: 12. 12. 2011 v 17:00 hodin (pondělí)
Místem pro podání nabídek: sídlo zadavatele (podatelna MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167)
Otvírání obálek:   13. 12. 2011 v 8:30 hodin v sídle zadavatele

Výzvy:

Výzva k podání nabídky_PODPORA PRACOVNÍKŮ.pdf

Výzva k podání nabídky_TSP NÁVYKOVÉ JEDNÁNÍ.pdf

Více naleznete v sekci Výběrová řízení