SENIOR TAXI V ROCE 2022

09.12.2021
SENIOR TAXI V ROCE 2022

Občané města Jeseníku mohou i nadále využívat služby SENIOR TAXI. Podmínkou využití této služby je trvalé bydliště ve městě a věk 73 a více let. SENIOR TAXI si můžete objednat ve stávající den, kdy potřebujete odvést, v době od  6.00 do 18.00 hodin..

Tiskopisy k vyřízení služby SENIOR TAXI města Jeseníku (žádost, plná moc) najdete zde nebo v níže přiložených souborech. Případně je můžete vyřídit také osobně v budově IPOS, na ulici Karla Čapka 1147/10,  4. patro, blok A (vpravo od výtahu), dveře č. 406  nebo nově v budově Městského úřadu, ulice Tovární 1287/4, v přízemí - kancelář pokladny.

A jak v novém roce 2022?  Noví žadatelé si podají žádost způsobem, jak je výše uvedeno. Stávající držitelé mohou od 6. prosince 2021 telefonicky požádat na čísle 584 498 406 o vydání průkazu na rok 2022 nebo se dostavit osobně na výše uvedená pracoviště.   

Senior taxi si budete objednávat na čísle: 603 75 95 65  – OK Taxi  

Bližší informace získáte u Bc. Alena Kalinová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví na tel.: 584 498 406, email: alena.kalinova@mujes.cz

Soubory ke stažení