SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA

27. 08. 2015
SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA

V únoru letošního roku zahájila svou činnost ve spolupráci s Městským úřadem v Jeseníku výjezdní spotřebitelská poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Poradna je umístěna v prostorách Městského úřadu Jeseník, na odboru obecní živnostenský úřad, pracoviště Karla Čapka 1147/10, Jeseník (budova "IPOS"), v kanceláři č. 506. Zájemci mohou v případě potřeby navštívit poradnu každou čtvrtou středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hodin. V měsíci říjnu můžete poradnu navštívit ve středu 21.10.2015.
Informace na tel. čísle - 584 498 466, 722 623 536
e-mail - poradna@sos-msk.cz, web: www.sos-msk.cz

V poradně se pracovnice SOS MaS, z. s. snaží pomoci spotřebitelům - občanům, kteří při uzavírání smluv nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jsou jim podávány základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě pro vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy. Rady jsou poskytovány podle Zákona na ochranu spotřebitele, Občanského zákoníku a dalších, jak má spotřebitel postupovat. Rady mají formu doporučení, konečné rozhodnutí a postup je vždy na spotřebiteli.
V naší poradně jsme doposud řešili např. odstoupení spotřebitele od smlouvy sjednané přes telefon a internet, reklamaci cen za spotřebu elektrické energie ve společných prostorách, reklamaci nesprávně spočítané finanční částky za práci a materiál při opravě střechy, reklamaci kvality dodaného uhlí, výměnu zakoupeného zboží v kamenném obchodě v případě, že se nejedná o reklamaci a dále pak podávání informací o možných nekalých obchodních praktikách firem a možných důsledcích pro spotřebitele např. v oblasti energií.

Několik rad na závěr.
Před podpisem jakéhokoliv dokumentu, zvažte předem všechny důsledky! Pozorně čtěte a nespoléhejte pouze na informace, které Vám někdo sdělí ústně! Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se, můžete tak předejít nemalým ztrátám.

Bc. Iveta Davidová
Odbor obecní živnostenský úřad