Informace

Předchozí | Dalšístrana / 33 12-24 z 392 zpráv
INFORMACE Z RADY

INFORMACE Z RADY

Centrum města zkrášlí květiny, trvalky a okrasné traviny. Regenerace rybníčku na ulici Denisova bude podpořena dotací. Zahájeno bude opakované výběrové řízení pro výběr dodavatele pro vybudování příjezdové komunikace, parkovacích míst a na rekonstrukci chodníku. To a mnohem více schválili včera radní…

Lucie Musialová vložila zprávu 11.01.2022
KLUB JESENICKÝCH TURISTŮ SENIORŮ

KLUB JESENICKÝCH TURISTŮ SENIORŮ

Toto sdružení seniorů a jejich přátel je otevřené všem, kteří se chtějí setkávat na túrách, vycházkách a výletech do přírody nebo při společném posezení v Klubu seniorů. Klub turistů pořádá každý měsíc několik zajímavých výletů. Například tuto sobotu 15. ledna je naplánovaná túra na trase Rejvíz - Bublavý pramen - Nad Svorností - Dětřichov – Jeseník. Všechny výlety jsou pravidelně zveřejňovány ve zpravodaji Naše město a na stránkách klubu.

Lucie Musialová vložila zprávu 11.01.2022
V JESENICKÉ NEMOCNICI SE ZA UPLYNULÝ ROK NARODILO 267 DĚTÍ

V JESENICKÉ NEMOCNICI SE ZA UPLYNULÝ ROK NARODILO 267 DĚTÍ

Porodníci Nemocnice AGEL Jeseník přivedli na svět jedny dvojčátka, 144 děvčat a 123 chlapců. Mezi holčičkami vládla Eliška, Tereza, Amálie či Beáta. Mezi nejčastějšími chlapeckými jmény byli Daniel, Antonín, Matyáš a Jan. Zájem měli rodiče i o méně tradiční a nezvyklá jména. V jesenické nemocnici tak zapsali do porodních knih například Enni, Lareth, Ligia, Cornelia, Santiago, Elis, Letycie...

Lucie Musialová vložila zprávu 06.01.2022
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatník – fyzická s trvalým pobytem: Sazba poplatku je 696 Kč. Roční perioda – splatnost do 30. 11. 2022. Pololetní perioda – splatnost do 31. 5. 2022 a 30. 11. 2022. Poplatník z titulu vlastnictví nemovitosti (fyzická i právnická osoba): Sazba poplatku je 696 Kč. Roční perioda – splatnost do 30. 11. 2022. Poplatníkem je vlastník nemovitosti (rodinného domu, bytu, objektu k individuální rekreaci), ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba...

Lucie Musialová vložila zprávu 05.01.2022
PRVNÍ MIMINKO ROKU 2022 JE ELIÁŠEK

PRVNÍ MIMINKO ROKU 2022 JE ELIÁŠEK

Náš nový občánek se narodil 2. ledna ve 12:46 s mírami 3092 gramů a 49 centimetrů. Doma na něho již čeká bráška. Za město Jeseník dnes starostka města Zdeňka Blišťanová předala šťastné mamince kytici, knihu a zlatý řetízek s přívěškem.

Lucie Musialová vložila zprávu 04.01.2022
KAM S ODSTROJENÝM VÁNOČNÍM STROMEČKEM?

KAM S ODSTROJENÝM VÁNOČNÍM STROMEČKEM?

Odstrojené vánoční stromečky můžete odkládat u popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad. Pracovníci technických služeb zajišťují jejich pravidelný svoz a likvidaci. Případně je můžete sami odvézt na sběrný dvůr na ulici Otakara Březiny (areál Technických služeb Jeseník a.s.). Stromečky nepatří do kontejneru na bioodpad.

Lucie Musialová vložila zprávu 03.01.2022
NOVÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA

NOVÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA

Zastupitelstvo schválilo na podzim roku 2021 akční plán rozvoje města na období od října 2021 do října 2022. Jeseník si tak vytyčil pracovat na 100 prioritách, které pomohou rozvíjet naše město. Některé z priorit si již můžeme odškrtnout jako splněné. Například od 6. prosince 2021 funguje pro veřejnost multifunkční hřiště s ledovou plochou, které v zimě slouží jako kluziště a v létě si na něm můžete zahrát basketbal, florbal a další sporty...

Lucie Musialová vložila zprávu 03.01.2022
Předchozí | Dalšístrana / 33 12-24 z 392 zpráv