Sazebník výše úhrad za poskytované informace

a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:

 • černobílá, formát A4
  jednostranná kopie z volných listů                    2,- Kč
  oboustranná kopie z volných listů                     3,- Kč
  jednostranná kopie z vázaných předloh             3,- Kč
  oboustranná kopie z vázaných předloh              4,- Kč
 • formát A3
  jednostranná kopie z volných listů                    4,- Kč
  oboustranná kopie z volných listů                     6,- Kč
  jednostranná kopie z vázaných předloh             5,- Kč
  oboustranná kopie z vázaných předloh              7,- Kč

b) cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku:

 • běžný formát A4                                             5,- Kč

c) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních úhrad

d) osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 0,5  hod.

 • za každou započatou hodinu 100,- Kč