Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva

Dle § 18 zákona č.106/1999 za rok 2011
 
Na Městském úřadě Jeseník bylo v roce 2011 zaevidováno celkem 8 žádostí o podání informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Z toho:
3 žádosti vyřízeny elektronickou poštou                           (bez poplatku)
1 žádost vyřízena elektronickou poštou                            (s poplatkem)
1 žádost vyřízena datovou schránkou                               (bez poplatku)
3 žádosti vyřízeny písemně                                             (bez poplatku)


JUDr. Libor Látal
   tajemník MěÚ


Zpracovala: Olga Hondlová
                   oddělení starosty

V Jeseníku dne 30.12.2011