Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva

Dle § 18 zákona č.106/1999 za rok 2012

Na Městském úřadě Jeseník bylo v roce 2012 zaevidováno celkem 13 žádostí o podání informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Z toho:
7 žádostí vyřízeno elektronickou poštou (bez poplatku)
0 žádostí vyřízeno elektronickou poštou (s poplatkem)
3 žádosti výřízeny datovou schránkou (bez poplatku)
1 žádost vyřízena písemně (bez poplatku)
2 žádosti nebyly vyřízeny z důvodu nesplnění náležitostí dle §14, odst. 2 zák. č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím (z toho jedna byla vyřízena jiným způsobem).


JUDr. Libor Látal
tajemník MěÚ


Zpracovala: Bc. Olga Hondlová
oddělení vnitřní správy

V Jeseníku dne 31.12.2012