Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

Na Městském úřadě Jeseník bylo v roce 2010 zaevidováno celkem 9 žádostí o podání informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Z toho:
4 žádosti vyřízeny elektronickou poštou (bez poplatku)
3 žádostí vyřízeny písemně (bez poplatku)
1 žádost vyřízena písemně (s poplatkem)
1 žádost pozastavena z důvodu neuhrazení poplatku

Ing. Věra Prosová
tajemnice MěÚ


Zpracovala:
Olga Hondlová

V Jeseníku 5. 1. 2011